2016. október 24., hétfő

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?

Eco könyve rámutat arra, hogy az internet használatának elterjedése előtt is lehetett nagyszerű szakdolgozatokat írni. Ehhez elegendő (volt) a megfelelő tervezés, a téma pontos meghatározása, valamint egy-két közeli könyvtár felkeresése. Segít egy végeláthatatlannak tűnő úton megtenni az első lépéseket, amelynek a végére érve egy, a kritikákkal szemben is helytálló szakdolgozat birtokába kerülhetünk. Eközben olyan tartalmi és formai tanácsokkal lát el minket, melyek a mai napig megállják a helyüket, közel harminc év távlatából is. Számomra a könyv szinte olvastatta magát, ugyanakkor egyeseknek túlságosan is explicit lehet Eco stílusa, ettől függetlenül mindenki számára tanulságos olvasmány. Elsősorban olyan szakdolgozatot írók számára készült a mű, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi-, illetve időbeli forrással sem, ezáltal nem tudnak messzebbre elutazni kutatást végezni, vagy megvenni minden fontosnak vélt könyvet. Ajánlott ugyanakkor mindenkinek ez a könyv, akik hosszabb-rövidebb terjedelemben publikálni szoktak, hiszen számukra is nyújthat új – vagy ismert, de már elfeledett – információkat. 

A könyvtárban itt található.

– A. L. L. –

2016. október 23., vasárnap

Galgóczy Károly (1823. január 27. – 1916. október 23.)

100 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Galgóczy Károly, közgazdász, statisztikus, jogász, mezőgazdász, az MTA rendes tagja. Az Országos Statisztikai Hivatalban elsősorban mezőgazdasági és birtokstatisztikával foglalkozott. Összegyűjtötte az egyes községhatárokra vonatkozó tagosítási és legelő-elkülönítési térképeket, birtokosztályozási táblázatokat és területmennyiségi kimutatásokat. A képviselőválasztási összeírások alapján – elsőként az országban – statisztikát készített a jobbágybirtokok megoszlásáról és a választójoggal rendelkező népesség foglalkozási szerkezetéről. Összeállította a hivatal szervezeti, személyzeti és munkabeosztásának tervezetét, amely azonban már nem léphetett érvénybe. Cikkei számos gazdasági szaklapban és hírlapban jelentek meg változatos témákról, így a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem kérdéseiről, de emlékbeszédeket és életrajzokat is írt.

Forrás: Derzsy Márk – Lencsés Ákos: Galgóczy Károly. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 235. p.  

2016. október 21., péntek

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója

2016. október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeljük, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A könyvtár folyosóján található egyik vitrinben erről emlékezünk meg néhány kiadvánnyal.

2016. október 20., csütörtök

Ludmann Mihály: Művészek a háborúban, 1914−1918

Azért volt számomra különösen fontos ez a könyv, mert a benne felvonultatott művészek egy része a Szolnoki Művésztelep alkotója volt, amelynek története mostanában különösen érdekel. Ilyen alkotó volt Aba-Novák Vilmos, Mednyánszky László vagy Vaszary János is. Rippl-Rónai József, habár nem fogadta el a Művésztelepre szóló meghívást, a visszautasítás által mégis része annak történelmének. 
Ludmann Mihály könyvében nemcsak hadirajzolókat és -festőket találhatunk meg, hanem szobrászokat, építészeket is bemutat a szerző. A kiváló minőségű kiadványt az első világháború 100. évfordulójára jelentették meg. 

A könyvtárban itt található.

 – brie –

2016. október 19., szerda

Kiss Éva: Lakás és bútor, 1920−1948 között

Nagyon szeretem a 20. század első felét, akár történelmi, akár más szempontból figyelem. Emellett kedvelem a bútortörténetet és az építészetet. Szerencsésnek tartom azokat, akikben elég tehetség és kitartás van ahhoz, hogy iparművészettel vagy építészettel foglalkozzanak. Nagyon izgalmas téma ez, bármelyik korszakot veszem is górcső alá. 
Ez a könyv Magyarország 1920−1948 közötti bútor- és lakástörténetét mutatja be, amely időszakra nagy hatást gyakorolt a Bauhaus is. Az első világháború után a lakosság elszegényedett, a rossz gazdasági viszonyok átalakították a családok életét is. "A lakás többé már nem a reprezentáció, az úrhatnám polgári magamutogatás helyszíne, hanem észszerűen, racionálisan berendezett, lehetőleg két-három szobás lakóhely, ahol nincs semmi, ami felesleges lenne, de amire szükség van, az könnyen elérhető, egyszerűen tisztán tartható, jól működő környezet." 
Izgalmas olvasmány volt ez a színvonalasan megalkotott könyv. Sok bútornál gondoltam arra: "Igen, ezt akarom". 

A könyvtárban itt található.

– brie –

2016. október 18., kedd

Bánlaky Adorján (1866. november 22. – 1951. október 18.)

65 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Bánlaky Adorján, statisztikus, a KSH aligazgatója. 1899-től a KSH II. főosztályának egyik alosztályát vezette, s ebben a minőségben a statisztikai évkönyvet és a havi közleményeket szerkesztette. 1900-ban a IV. főosztályhoz került főosztályvezető-helyettesi minőségben, ahol továbbra is a statisztikai évkönyv szerkesztését végezte, az 1900. évi népszámlálás összeállítási munkálatait vezette, és a választási statisztikai adatok feldolgozásának irányításában vett részt. A népszámlálással kapcsolatos munkák befejezése után a közigazgatási statisztikai ágak vezetésével foglalkozott, a külkereskedelmi statisztikákat kivéve. 1924-ben a KSH aligazgatója volt. Még ugyanebben az évben nyugállományba vonult.

Forrás: Derzsy Márk: Bánlaky Adorján. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 231–233. p.  

2016. október 17., hétfő

Kölcsey Ferenc Olvasókör: Mit olvasunk mi, olvasóköri tagok?

A KSH Könyvtár, a Könyvtárellátó és a Kölcsey Ferenc Olvasókör szeretettel meghívja Önt 2016. október 20-án (csütörtökön) 16:30-ra. Az olvasókör tagjai beszélnek az általuk legutoljára olvasott könyvről, arról, hogy az hogyan hatott rájuk, milyen gondolatokat ébresztett bennük.